top of page
Wat kost een kunstgebit reparatie

Kunstgebit Kosten & Vergoedingen

Standaard Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft maximumtarieven vastgesteld voor tandheelkundige zorg en orthodontische behandelingen. Iedere tandprotheticus, tandtechnicus, tandarts of implantaloog is verplicht deze te hanteren.

De techniekkosten, kosten om het te maken kunnen wel wat afwijken.

Maak gratis en vrijblijvend een afspraak voor een offerte op maat!

Overzicht Vergoedingen

Behandeling

Vergoeding basisverzekering*

 

Kunstgebit Reparatie

Rebasen / Opvullen Kunstgebit

Volledige prothese

Immediaatprothese boven en onder

Kunstgebit boven of onder

Klikgebit met implantaten onder

Klikgebit met implantaten boven

Partiële prothese (plaat)

Partiële prothese (frame)

Flexibele prothese

Advies / Second opinion

Prothesecontrole

90 %

90 %

75 %

75 %

75 %

83 %

83 %

-

-

-

Gratis

Gratis

* Op de vergoedingen uit de basisverzekering kan het eigen risico worden ingehouden, tenzij u die al volledig betaald hebt.

Wordt mijn kunstgebit vergoed?

‘Wordt mijn kunstgebit vergoed door de zorgverzekeraar?’ Dit is een van de meest gestelde vragen. Het is ook een van de moeilijkst te beantwoorden vragen. De vergoeding van een kunstgebit hangt namelijk af van een hoop factoren, zoals het soort kunstgebit dat u krijgt en de wijze waarop u verzekerd bent. In dit artikel leest u meer over de kunstgebit vergoeding van verschillende soorten protheses.

Het ene kunstgebit is het andere niet. De term kunstgebit is een ruim begrip. Er zijn namelijk verschillende protheses die vallen onder deze term, waaronder:

  • Volledig uitneembare prothese: het ouderwetse kunstgebit dat los in de mond zit. Een volledige prothese wil zeggen dat de kaak volledig tandeloos is. Het kan daarbij ook gaan om alleen de boven- of onderkaak.

  • Klikgebit: een volledige prothese die wordt vastgeklikt op implantaten. Implantaten zijn metalen schroeven die zijn vastgegroeid in het kaakbot.

  • Gedeeltelijk kunstgebit: een prothese met slechts een aantal tanden en/of kiezen die tussen of naast de eigen tanden of kiezen worden geplaatst.

 

Vergoeding voor een volledig uitneembare prothese (kunstgebit)

Bij het aanmeten van een volledige uitneembare prothese worden alle (resterende) eigen tanden en kiezen uit de kaak getrokken. De nieuwe prothese wordt vervolgens helemaal op maat gemaakt. Daarvoor worden er diverse afdrukken van de kaak genomen, om de stand en de vorm van het gebit zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Dit zorgt voor een optimale pasvorm van het kunstgebit. Wordt een volledig kunstgebit vergoed?

De kosten voor een volledig uitneembaar kunstgebit (dus voor de bovenkaak, de onderkaak of allebei) worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Wel betaalt u zelf ook nog een gedeelte. Allereerst uw eigen risico. Daarnaast bent u verplicht 25% van de totale kosten zelf te betalen. De voorwaarden voor de kunstgebit vergoeding kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Laat u vooraf dus goed informeren.

Klikgebit vergoeding

Een klikgebit is een volledig kunstgebit op implantaten. Het verschil met een ‘gewoon’ kunstgebit is dat het klikgebit steviger vastzit in de mond en daardoor niet kan gaan loszitten tijdens het praten of eten.

Voor het aanmeten van een klikgebit worden de resterende tanden of kiezen uit de kaak getrokken. Verder zijn er afdrukken nodig van de kaak om een prothese op maat te kunnen maken. Daarna worden er implantaten (metalen schroeven) in het kaakbot geplaatst. Deze fungeren als de wortels van het gebit. Aangezien er meer handelingen nodig zijn voor het plaatsen van een klikgebit, zijn de kosten ook hoger dan bij een regulier kunstgebit.

Wordt een klikgebit vergoed?

Net als bij de reguliere kunstgebit vergoeding, wordt het trekken van het restgebit niet vergoed door de basisverzekering. De kosten voor een klikgebit krijgt u wel (deels) terug, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Een kunstgebit op implantaten wordt bijvoorbeeld alleen vergoed wanneer er sprake is van een ernstig geslonken kaak. U moet dan ook eerst een normaal kunstgebit gedragen hebben en mag geen eigen tanden of kiezen meer hebben in de kaak waarin u implantaten wil hebben.

Voor een klikgebit betaalt u een eigen bijdrage en moet u uw eigen risico aanspreken. De eigen bijdrage is 10% voor de onderkaak en 8% voor de bovenkaak.

Vergoeding gedeeltelijk kunstgebit

Als u een deel van uw eigen tanden en kiezen nog heeft, is het ook mogelijk om een gedeeltelijke kunstgebit te laten maken. Daarbij kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • Een gedeeltelijk kunstgebit van hars (een zogenaamd ‘plaatje’), of

  • Een frameprothese, waarbij de kunsttanden of kiezen in een metalen basis zijn gezet.

Een gedeeltelijke prothese is vooral handig als u nog relatief veel eigen (gezonde) tanden en kiezen heeft.

Wordt een gedeeltelijk kunstgebit vergoed?

Een partiële prothese (plaatje of frameprothese) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Via een aanvullende tandartsverzekering kunt u de kosten vaak (deels) wel terugkrijgen. De voorwaarden verschillen echter per maatschappij. Laat u daarom goed informeren door uw zorgverzekeraar over hun beleid wat betreft kunstgebit vergoeding.

Een Rekenvoorbeeld:

 

 

Een kunstgebit boven en onder, zonder implantaten, kost u ongeveer €300 aan eigen bijdrage. Dat zijn de kosten van 25% die u zelf betaalt, uw eigen bijdrage.

 

Een klikgebit met twee implantaten in de onderkaak (en boven geen), kost u gemiddeld €380 aan eigen bijdrage.
De genoemde bedragen staan los van het eigen risico van €385. Als u uw eigen risico nog niet heeft aangesproken in dit kalenderjaar, komen deze kosten voor uw eigen rekening.

 

Let op, elke zorgverzekeraar hanteert andere tarieven. Kleine verschillen kunnen er zijn. Een kunstgebit zit in de basisverzekering en wordt dus altijd voor minimaal 75% vergoed, ongeacht of u aanvullend verzekerd bent of niet.

bottom of page